Zapraszamy na kursy przygotowujące do zdobycia Certyfikatu Przewoźnika. Oferujemy materiały oraz profesjonalne przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Posiadamy zadania i opracowania, co w szczegółowy sposób przedstawiamy na szkoleniu. Czas trwania to 2 weekendy, dogodny czas kursów, dogodne ceny. U nas będziesz dobrze przygotowany i bez większych problemów pojedziesz na egzamin. Zapraszamy również osoby, które nigdy nie miały do czynienia z transportem.
ZAPRASZAMY

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym ( od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów).

Zapewniamy zgodność szkoleń z ART 8 ustawy:
  • A. Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu.
  • B. Prawo handlowe - zaznajomienie z warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach.
  • C. Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE.
  • D. Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej.
  • E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
  • F. Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi.
  • G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych.
  • H. Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe.